Usługi

Kancelaria Patentowa

Znaki towarowe (marka, logo, nazwa firmy, znak usługowy)

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

 

Do świadczonych przez nas usług należą:

 • badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych
 • przygotowanie wyceny rejestracji znaku towarowego
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej
 • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych w następujących urzędach:
  – Urząd Patentowy RP (tryb krajowy)
  – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (tryb unijny)
  – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) (tryb międzynarodowy)
 • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych w zagranicznych urzędach patentowych za pośrednictwem współpracujących kancelarii patentowych 
 • monitorowanie terminów opłat urzędowych, w tym okresowych
 • dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach
 • wnoszenie sprzeciwów wobec zgłoszonych znaków towarowych
 • doradztwo w sprawach naruszeń znaków towarowych
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących znaków towarowych
 • opracowanie strategii ochrony praw własności intelektualnej

Wynalazki i wzory użytkowe

Świadczymy kompleksowy zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych – od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania do uzyskania prawomocnej decyzji, a następnie utrzymania przyznanej ochrony.

 

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP:

 • przeprowadzamy analizę stanu techniki i ocenę zdolności patentowej wynalazku oraz zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 • przygotowujemy dokumentację i dokonujemy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych we wszystkich dziedzinach techniki
 • prowadzimy korespondencję z właściwym Urzędem (stanowiska, odpowiedzi na postanowienia, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Zgłoszenia zagraniczne w EPO, WIPO, poszczególnych krajach

Przygotowujemy dokumentację i dokonujemy:

 • zgłoszeń wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)
 • zgłoszeń międzynarodowych w ramach układu PCT
 • zgłoszeń krajowych we wszystkich krajach na świecie, wybranych przez zgłaszającego (we współpracy z kancelariami zagranicznymi)

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy i wnioski o unieważnienie) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie (we współpracy z kancelariami zagranicznymi).

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi

Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Przeprowadzamy także walidacje patentów europejskich w UPRP

Wzory przemysłowe

Oferujemy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

 • analiza i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia
 • prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Zgłoszenia za granicą (EUIPO,WIPO)

 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów wspólnotowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy i wnioski o unieważnienie) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi

Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych